Monitoring procesu zamówień i efektywności dokonywanych zakupów

System Globproc umożliwia użytkownikowi zarządzającemu kontem monitoring procesu obsługi zamówień. Użytkownik może zdefiniować czas potrzebny do realizacji poszczególnych etapów obsługi zakupu operacyjnego. System automatycznie monitoruje proces, powiadamia o powstałych opóźnieniach oraz uruchamia reguły zastępstw zdefiniowane na etapie modelowania procesu obsługi zamówień.

Ponadto e-usługa automatycznie identyfikuje niegospodarność - sytuacje, w których użytkownik nie skorzystał z zamiennika, co powoduje konieczność ponoszenia wyższych kosztów przez organizację. Możliwa jest także automatyczna analiza trendów zakupowych całej organizacji. Analiza dotyczy porównań wartości zamawianych produktów pomiędzy osobami, jednostkami organizacyjnymi, w danym czasie, w przeliczeniu na pracownika. Na tej podstawie automatycznie identyfikowane są potencjalne nadużycia związane z dokonywaniem zakupów w celach prywatnych.

 

Reklama