Sposób świadczenia e-usługi

  • Proces rozpoczynania współpracy i płatności
  • Proces definiowania ról w serwisie
  • Proces zarządzania katalogami w serwisie
  • Proces definiowania procesu obsługi zamówień
  • Proces obsługi zamówień
  • Proces monitoringu procesu zamówień oraz efektywności dokonywanych zakupów
  • Proces raportowania

 

Reklama