Zakupy operacyjne.

Moduł Zakupy Operacyjne umożliwia wywoływanie dostaw drogą elektroniczną. Wspomaga zarządzanie całym procesem obiegu zapotrzebowania i wymusza na organizacji stosowanie się do korporacyjnej polityki zakupowej. Dzięki katalogom elektronicznym budowanym w oparciu o indeksy zakupowe jednoznaczne określanie przedmiotu zakupu. Pozwala określić efektywność postępowania względem planów, kontrolować budżet oraz monitorować status zapotrzebowania na każdym jego etapie.

Korzyści:

  • Obniżenie kosztów operacyjnych
  • Zakupy zgodnie z podpisanymi umowami
  • Eliminacja zakupów od przypadkowych dostawców
  • Skrócenie czasu realizacji zapotrzebowań

 

Reklama